Opiskelu

Vilnan yliopistossa lääketieteen opiskelu kestää kuusi vuotta. Opinnot alkavat kahden vuoden pre-kliinisillä opinnoilla, jota seuraa kliininen vaihe aina valmistumiseen asti. Opiskelu tapahtuu kokonaisuudessaan englanniksi. Opintojen loppupuolella tehtävät harjoittelut on mahdollista suorittaa Suomessa.

Pre-kliininen vaihe

Vilnan yliopistossa pre-kliinisessä vaiheessa syvennytään mm. anatomian, histologian, biokemian, mikrobiologian ja farmakologian pariin. Opiskelu on pitkälti teoreettista, mutta käytäntöä pyritään tuomaan mukaan piristämään opiskelusta uupuneita medisiinareita. 

Baltian yliopistoille tyypilliseen tapaan erilaisia testejä ja kokeita on tämän tästä. Välikokeet a.k.a. collot (colloquium) pidetään kurssista riippuen useamman kerran lukukaudessa. Usein sen jälkeen, kun yksittäinen aihealue on käsitelty. Kaikki kokeet on läpäistävä, jotta voi osallistua loppukokeen tekoon ja saada kurssimerkinnän. 

Kliininen vaihe

Kliininen vaihe alkaa hieman liukuvasti pre-kliinisen kanssa kolmannesta vuodesta eteenpäin. Tässä vaiheessa opintoja päästään siirtymään kampukselta yliopistolliseen sairaalaan, jossa opetus kokonaisuudessaan tapahtuu. Klinikassa kuljetaan tiiviisti oman pienryhmän kanssa. Opiskelijat pääsevät tutkimaan potilaita ja seuraamaan lääkäreiden työskentelyä lähietäisyydeltä. Iso osa opetuksesta on käytäntöä ja jo hankitun tiedon soveltamista. 

Käytäviä kursseja on miltei jokaiselta erikoisalalta. Kesä- ja talviloman aikana opiskelijat voivat suorittaa Suomessa työharjoitteluja eli amanuenssuureja, sekä työskennellä lääkärin sijaisena neljännen vuosikurssin jälkeen.