Hakeminen

Vilnan yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan on haku joka kevät. Koko tutkinto kansainvälisessä koulutusohjelmassa suoritetaan englannin kielellä. Yliopisto tarjoaa liettuan kielen kursseja ulkomaalaisille opiskelijoille ja kielen opintoja on mahdollista jatkaa pakollisten kurssien jälkeen.

Hakijoilla on mahdollista seurata kahta eri polkua:

  • SAT Subject Test in Biology E/M, jossa minimi pistevaatimus on 600 pistettä. SAT testin voit tehdä myös Suomessa. Lisätietoa saat sivuilta https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/subjects/science/biology-em
  • MCAT Test, jossa minimi pistevaatimus on 500 pistettä. Voit tehdä MCAT testin missä vain maassa, jossa testi on järjestetty.

Lisätietoa hakemisesta löydät lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta https://apply.vu.lt/courses/course/8-medicine

SAT kokeen tekijöiltä ei vaadita erillistä kielikoetta, sillä SAT kokeen ajatellaan mittaavan tarvittavaa kielitaitoa.

Pääsykokeen lisäksi hakemukseen tulee liittää virallisen kääntäjän kääntämät sekä notarisoidut kopiot toisen asteen päättötodistuksesta sekä mahdollisesta ylioppilastodistuksesta. Mikäli saat koulultasi valmiiksi käännetyn todistuksen, ei virallista kääntäjää tarvitse käyttää. Myös alkuperäiskielellä olevat todistusten kopiot tulee liittää hakemukseen

Hakemukseen tulee myös liittää motivaatiokirje.

Hakuaika syyskuussa alkavaan koulutukseen loppuu 1. kesäkuuta 2019 23:59.


Hakuopas

Lääketiede www.vu.lt/en/studies/undergraduate-studies/56-studies/studies/2770-medicine

Hammaslääketiede www.vu.lt/en/studies/undergraduate-studies/56-studies/studies/3324-dentistry-study-programme-degree